چکاپ دوره ای

دکتر_نادر_عبادی

آزمایشگاه رازین ارائه دهنده خدمات چکاپ دوره ای در کرج

چکاپ دوره‌ای یا آزمایش‌های دوره‌ای به مجموعه‌ای از آزمایش‌های پزشکی اشاره دارد که برای پایش و ارزیابی سلامتی و عملکرد اعضا و سیستم‌های بدن انجام می‌شود

این آزمایش‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شوند تا وضعیت سلامتی فرد به‌طور منظم بررسی شود و در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه یا درمانی انجام شود.

پذیرش آنلاین
کلید_قفل
 • نمونه گیری رایگان در منزل
 • تفسیر جواب توسط پزشک
 • ارسال جواب و تفسیر آزمایش

چکــاپ اقتصادی

5,368,500 ریال

 • نمونه گیری منزل رایگان
 • تفسیر جواب آزمایش
 • ارسال پیامک جواب و تفسیر
انتخاب بسته

چکــاپ کامل آقایان

14,588,000ریال

 • نمونه گیری منزل رایگان
 • تفسیر جواب آزمایش
 • ارسال پیامک جواب و تفسیر
انتخاب بسته

چکــاپ کامل بانوان

12,303,000 ریال

 • نمونه گیری منزل رایگان
 • تفسیر آزمایش توسط پزشک
 • ارسال پیامک جواب و تفسیر
انتخاب بسته