بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه رازین کرج

بیمه سرمد
بیمه آتیه سازان حافظ
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت
بیمه ما
بیمه معلم
نیروهای مسلح
بیمه کوثر
بیمه کارآفرین
بیمه آسیا
بیمه کمک رسان
بیمه تعاون
بیمه رازی
بیمه بانک ملی
بیمه ایران
بیمه پارسیان

آزمایش پاپ اسمیر تحت پوشش تنها برای بیمه نیروهای مسلح و بانک ملی ارائه می‌شود.

ازمایشات وایرال ژنتیک و بعضی از ازمایشات دیگر ژنتیک هم مثل ازمایش کاریوتایپ فقط با تاییدیه سیستم و ارسال از سیستم به بیمه قابل انجام هست در غیر این صورت باز هم باید از مراکز بیمه تاییدیه گرفته بشه که کد ثبت چند رقمی هستش و بستگی به خود بیمه شده داره که اختلاف قیمت رو در نظر بگیره

آزمایش پاپ اسمیر و HPV تنها توسط برخی از بیمه های تکمیلی پوشش داده می شوند.

تامین اجتماعی ٫سلامت(سایر اقشار ،ایرانیان،کارکنان دولت )نیروهای مسلح,SOS,معلم٫ما٫رازی٫کوثر٫کار افرین ،اتیه سازان حافظ٫تعاون٫آسیا٫بانک ملی