درباره آزمایشگاه رازین کرج

آزمایشگاه_رازین

چشم انداز و ماموریت ما

آزمایشگاه رازین که در سال ۱۴۰۱ تأسیس شده است، به عنوان یک آزمایشگاه برتر برای پزشکان و بیمارانی که به بالاترین کیفیت خدمات شخصی و استانداردهای پزشکی نیازمند هستند، شهرت خود را حفظ کرده است. رازین به عنوان یک مرجع برتر در زمینه های مختلف آزمایشگاهی، راه حل های تست جامعی را ارائه می دهد.

رازین، یک مؤسسه با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی البرز است که در زمینه های آزمایش متابولیک نوزادان، خدمات پزشکی قانونی و سندروم داون قبل از تولد نوزادان فعالیت می کند. تمامی این خدمات توسط گروه های متخصص فلبوتومی، آزمایشات بالینی و مدیریت کیفیت پشتیبانی می شوند.