نحوه گرفتن جواب آزمایش اینترنتی

نمونه گیری_آزمایشگاه_رازین

دریافت جواب آزمایش با کد ملی

برای دریافت جواب آزمایش، با اطمینان وارد سایت جوابدهی ما شوید و سپس با وارد کردن کد ملی و شماره همراه، به پروفایل کاربری خود وارد شوید. با ورود به سایت، به طور کامل به تمامی جواب ها دسترسی خواهید داشت و قادر خواهید بود آنها را چاپ کنید.