ایمونولوژی

واحد ایمونولوژی و شیمی خاص رازین

واحد ایمونولوژی و شیمی خاص رازین، آزمایش های مربوط به ایمنی سنجی داخلی و شیمی را انجام میدهد. این آزمایش ها برای تشخیص و مطالعه بیماری های عفونی و خودایمنی، آلرژی، شاخص های تومور و مشکلات هورمونی (غدد درون ریز داخلی) کاربرد دارند. همچنین برای کنترل داروهای درمانی و فلزات سنگین و مقدار آنها در بدن کودکان و بزرگسالان بیمار استفاده میشوند.

آزمایش های واحد ایمونولوژی و شیمی خاص رازین، تحت عنوان چند شاخه اصلی مطابق موارد زیر انجام میشوند:

آلرژی
این واحد آزمایشگاهی، مجموعه کاملی از آزمایشات مربوط به آلرژی را انجام میدهد. از جمله تست های مرتبط با آلرژی‌های متاثر از مواد موجود در هوا و غذا، آجیل (و مخلفات آن)، سم حشرات، پرندگان، پنی سیلین، مواد شیمیایی، غذاهای دریایی و ماهی ها و همچنین آلرژی های غذایی کودک. امکان انجام تست غربالگری قارچ های آسپرژیلوز شش(نایژه) آلرژیک، تریپتاز و همچنین اندیکاتور التهابی اینترلوکین-6 نیز وجود دارد.

بیماری سلیاک
در واحد ایمونولوژی و شیمی خاص رازین، مجموعه کاملی از تست های ایمنی سنجی IgA و IgG در ترکیب با نوع HLA انجام میشود.

هورمون شناسی یا مطالعه غدد درون ریز

ما برای تعیین مقدار هورمون‌های استروئیدی مانند 17-OHP، استرادیول، 11-دئوکسی کورتیزول، کورتیزول بزاقی، IGF-1 و ویتامین D بزرگسالان و کودکان از روش های ایمنی سنجی و LC-MS/MS بسیار دقیق و حساس استفاده می‌کنیم. ما همچنین برای تایید هیپرپلازی آدرنال مادرزادی(رشد بیش از حد غدد فوق کلیوی) (CAH)، آزمایش STAT 17-OHP را پیشنهاد می کنیم.

سرولوژی بیماری های عفونی

آزمایشات سرولوژی(سرم شناسی) بیماری های عفونی ما شامل هپاتیت، SARS-CoV-2، غربالگری HIV، سرخجه، هلیکوباکتر پیلوری و تست الگوریتم معکوس سفلیس است.

اندیکاتورهای تومور

ما در این واحد، آزمایش های مربوط به شاخص های تومور CEA، CA-125، CA19-9، CA15-3، PSA فوق حساس، AFP، و تیروگلوبولین(پروتئین تولید شده توسط غده تیروئید) فوق حساس (به همراه آنتی بادی های خود پادتن یا پادتن مضر) را انجام میدهیم. همچنین برای شناسایی پروتئین اسپایک m، آزمایش های الکتروفورز ایمونوفیکساسیون سرم پروتئینی و زنجیره سبک بدون سرم را پیشنهاد میکنیم.

مقادیر کم و سمی فلزات 

در این واحد برای شناسایی مقادیر کم و سمی فلزات نیز آزمایش هایی را انجام میدهیم. آزمایش هایی مانند غربالگری فلزات سنگین، سلنیوم، جیوه، سرب، آرسنیک، کادمیوم، مس و روی.

کنترل داروهای درمانی

در این آزمایشگاه امکان انجام تست های کنترل داروهای درمانی برای بسیاری از داروها از جمله گاباپنتین، لاموتریژین، لوتیراستام، اسید مایکوفنولیک و MPAG، توپیرامات و زونیسامید فراهم شده است.

بیماری های خودایمنی

ما همچنین آزمایش های مربوط به بیماری‌های خودایمنی را نیز انجام میدهیم. به عنوان مثال میتوان از غربالگری ANA و آنتی‌بادی‌های اختصاصی ANA، آنتی‌سی‌سی‌پی، RF، آنتی‌تیروگلوبولین و آنتی‌بادی‌های ضد TPO نام برد.

الکتروفورز سرم پروتئینی، ادرار و CSF

تست کامل الکتروفورز پروتئین بالینی آزمایشگاه ما، برای تشخیص اختلالات ایمونوگلوبولین مانند تومور متعدد مغز استخوان(میلومای چند گانه) به روش اندازه گیری پروتئین های خاص انجام میشود. همچنین برای باندینگ الیگوکلونال بیماری ام اس از روش الکتروفورز متمرکز بر ایزوالکتریک CSF استفاده میکنیم.