میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

این شاخه زیرمجموعه پاتولوژی بالینی است.

تعریف میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مراقبت بهداشتی رازین، برای تشخیص و مشاوره درمان آنتی باکتریال در بیماران مبتلا به مشکلات عفونی آزمایش های لازم را انجام می‌دهد. این آزمایش ها روی میکروارگانیسم هایی از جمله باکتری ها، قارچ ها و انگل ها انجام می شود. به علاوه، این آزمایشگاه جهت جلوگیری از گسترش بیماری های عفونی از کنترل و پیشگیری از عفونت حمایت می کند.

واحد میکروبیولوژی رازین، آزمایشات متنوعی را روی باکتری ها، قارچ ها و انگل ها انجام می دهد. خدمات ما عبارتند از:

باکتریولوژی یا باکتری شناسی

این ازمایشگاه تست های روتین باکتریولوژی(باکتری شناسی) خود را با استفاده از ترکیبی از تست های فنوتیپی و تقویت اسید نوکلئیک (NAATs) و از طریق ایزولاسیون، شناسایی و آزمایش حساسیت به آنتی بیوتیک انجام می دهد. به علاوه، برای شناسایی باکتری ها از آزمایش MALDI-TOF استفاده می کند. تست حساسیت به آنتی بیوتیک نیمه اتوماتیک برای تشخیص حساسیت به آنتی بیوتیک، روی خون ایزوله شده همان روز انجام می شود.

ارگانیسم های تکثیر شونده(کلونی ساز)  به راحتی میتوانند به میکرب های ضعیف تر از خود، که به لحاظ بالینی اهمیت زیادی هم دارند، غلبه کنند. به جز در مواردی که از بستر و محیط مخصوص برای نمونه‌های فیبروز سیستیک استفاده شود. تیم میکروبیولوژی استنفورد سال های زیادی در زمینه آزمایش نمونه های بیماران فیبروز سیستیک تجربه کسب کرده است. همچنین، متخصصان ما برای بهبود سرعت و دقت نتایج آزمایش ها از روش فنوتیپی و NAAT استفاده می کنند.

میکولوژی یا قارچ شناسی

در واحد میکروبیولوژی، با استفاده از روش های فنوتیپی، MALDI-TOF و NAAT، شناسایی انواع قارچ و همینطور انواع کشت های قارچی انجام می شود. به علاوه، متخصصان ما با استفاده از روش براث میکرودایلوشن تست حساسیت MIC برای قارچ و کپک را نیز انجام میدهند.

مایکوباکتریولوژی

متخصصین ما برای تشخیص کمپلکس M. tuberculosis در خلط و نمونه های دیگر و تشخیص سریع سل PCR مستقیم انجام می دهند. برای نمونه های آزمایشگاهی مختلف، امکان ایزولاسیون مایکوباکتریوم در زمان کشت و تست حساسیت به آنتی بیوتیک وجود دارد. همچنین، برای شناسایی مایکوباکتریال از روش های مالتی پلکس، Real-time PCR، MALDI-TOF و توالی ژن RNA ریبوزومی استفاده می شود. امکان انجام تست IGRA (تست کوآنتی فرون) برای تشخیص عفونت سل نهفته وجود دارد.

انگل شناسی

متخصصین ما، برای مشکلات گاستروانتریت(التهاب معده و روده) یک پانل PCR را برای شما انجام می دهند که میتواند انگل های تک یاخته ای روده و باکتری ها و ویروس های آن را تشخیص می دهد. همچنین آزمایشات لازم برای شناسایی کرم و کنه را نیز انجام می دهند. 

میکروبیولوژی مولکولی

گاهی ممکن است به تشخیص سریع مشکل و بیماری نیاز داشته باشید یا در برخی مواردی آزمایش های معمول میکروبیولوژی قادر به تشخیص عفونت نباشند. در این مواقع متخصصین آزمایشگاه ما برای تشخیص از ابزار و تجهیزات مولکولی مانند PCR و کشت استفاده می کنند. NAAT های ارائه شده عبارتند از:

 • پنل DNA PCR بدون سلول قارچی
 • پنل PCR قارچی
 • کشت آمپلیکون 16S PCR باکتریایی
 • کشت آمپلیکون PCR ریبوزومی قارچی (ITS2 و 28S).
 • کشت آمپلیکون PCR ریبوزومی تک سلولی
 • پنل PCR گاستروانتریت
 • پنل PCR مننژیت/آنسفالیت
 • NAAT سیاه سرفه
 • استرپتوکوک گروه A و C/G PCR
 • PCR استرپتوکوک گروه B
 • PCR کمپلکس tuberculosis
 • PCR کلستریدیوم دیفیسیل
 • NAAT غربالگری پلاسمودیوم(انگل مالاریا)
 • PCR نمونه های پلاسمودیوم(انگل مالاریا)
 • مقاومت در برابر آنتی بیوتیک: mecA, vanA, erm41, rpoB, carbapenemase PCR

 

تست ایمونوسرولوژیک

عفونت های حاد ناشی از پاتوژن های باکتریایی یا قارچی از طریق تشخیص آنتی ژن یا آنتی بادی شناسایی شده یا تشخیص داده میشوند. آزمایشاتی که در این آزمایشگاه انجام میشوند، شامل هلیکوباکتر پیلوری، تست آنتی ژن کریپتوکوک و آسپرژیلوس گالاکتومانان هستند. عفونت سل نهفته با استفاده از روش IGRA (تست کوآنتی فرون) تشخیص داده میشود.