بررسی آزمایش آلانین آمینوترانسفراز

تفسیر آزمایش آلانین آمینوترانسفراز

نام مختصر شده آلانین آمینو ترانسفراز ALT می‌باشد. با انجام آزمایش آلانین آمینو ترانسفراز میتوان میزان ALT را اندازه گیری کرد. ناگفته نماند که محل ذخیره سازی این آنزیم در کبد بیشتر است. البته مقدار مختصری از این آنزیم را میتوان در عضلات اسکلتی، قلب و کلیه ها یافت. بیماری های کبدی باعث تحت تاثیر گذاشتن پارانشیم کبد می‌شود که این امر سبب افزایش ترشح هپاتوسلولار در خون می‌شود. همچنین میزان آلانین آمینو ترانسفراز در سرم خون افزایش می‌یابد. بنابراین اختلالات و بیماری های کبدی باعث افزایش میزان ALT در سرم خون می‌شود. همچنین جراحت موجود در کبد باعث افزایش هورمون هپاتوسلولار در خون شده و میزان آنزیم ALT در سرم خون افزایش می‌یابد. ناگفته نماند که نام قبلی این آنزیم، سرم گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز است. این آزمایش جهت تشخیص بیماری هایی همچون هپاتوسلولار کبدی و میزان پیشروی آن در کبد به کار میرود. همچنین برای اندازه گیری میزان وخیم بودن و نبودن این بیماری از این آزمایش استفاده می‌کنند.

 

دلایل افزایش آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در خون

اگر در آزمایش آلانین آمینو ترانسفراز میزان اندازه گیری این آنزیم بیشتر از حد نرمال باشد، به کبد منبع زردی می‌گویند. همچنین بیماری هایی همچون ایسکمی هپاتیک، هپاتیت و نکروز هپاتیک باعث افزایش میزان این آنزیم در سرم خون می‌شود. مصرف داروهایی همچون آمپی سیلین، پروپرانول، ایندومتاسین، متیل دوپا، دیکومارول، تتراسایکیلین، آلوپورینول و آمینو سالسیلیک اسید میزان آنزیم ALT موجود در سرم خون را افزایش می‌دهند. مصرف قرص های ضد بارداری، فنیتوئین، آمینو سالسیلیک اسید، کلوفیبرات،کینیدین، ایزونیازید و مسکن هایی همچون کدئین و پروفن باعث افزایش آلانین آمینو ترانسفراز می‌شوند. همچنین از دیگر دارو های افزایش دهنده آنزیم ALT میتوان به سالسیلات ها، نیتروفوراتتوئین، وراپامیل و فنیل بوتازون و پروکائین آمید و فنوتیازین اشاره کرد. میزان نرمال آلانین آمینو ترانسفراز موجود در سرم خون در افراد بالغ و کودکان حدود 4 الی 36 IU\L می‌باشد. میزان نرمال این آنزیم در نوزادان دو برابر بیشتر از افراد بالغ و کودکان می‌باشد. میزان آنزیم

آلانین آمینو ترانسفراز در مردان بیشتر از زنان می‌باشد.

انجام دادن فعالیت بدنی شدید همچون ورزش باعث افزایش میزان این آنزیم در سرم خون می‌شود. همچنین میزان نرمال این آنزیم در افراد مسن کمی بیشتر از افراد بالغ و کودکان است. لازم به ذکر است که مقدار نرمال این آنزیم موجود در سرم خون در مردان و آمریکایی ها کمی بیشتر است. میزان ALT در سوختگی های شدید و آسیب های بافت مخطط و یرقان تا حد متوسطی افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که با انجام این آزمایش خونی آلانین آمینو ترانسفراز میتوان به تمامی آسیب ها و بیماری های کبدی پی برد. همانطور که میدانید کبد یکی از اصلی ترین و مهم ترین اعضای بدن می‌باشد. زیرا پروتئین و کلسترول مورد نیاز بدن توسط این قسمت تولید می‌شود. همچنین باعث پاکسازی انواع مواد زائد و سموم از بدن شما میشود. یکی دیگر از مهم ترین وظایف کبد ایجاد صفرا می‌باشد که باعث کمک به هضم غذا می‌شود.

 

تفسیر آزمایش آسپارتات آمینو ترانسفراز

یکی از آزمایش های مرتبط AST، آزمایش آلانین آمینو ترانسفراز می‌باشد. آنزیم  AST یا آسپارتات آمینو ترانسفراز در بافت هایی که دارای غلظت بالا و متابولیسم بیشتر دارند وجود دارد. به عنوان مثال در عضله قلب، سلول های کبد، کلیه ها و لوزالمعده و سلول های ماهیچه اسکلتی آنزیم AST وجود دارد. ناگفته نماند که هر چقدر میزان سلول های آسیب دیده در بدن افزایش یابد آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز هم افزایش می‌یابد. فرد بیمار باید 12 ساعت قبل از انجام آزمایش آلانین آمینو ترانسفراز دارو های تاثیر گذار در این آنزیم را مصرف نکند. همچنین به هیچ عنوان تزریق وریدی ( ماهیچه ای) انجام نشود. زیرا باعث افزایش میزان AST و ALT در سرم خون می‌شود. این آزمایش برای افرادی که مشکوک به بیماری هپاتوسلولار هستند تجویز می‌شود. افرادی که بیماری هپاتیت دارند میزان آمینو آسپارتات ترانسفراز آن ها چند برابر بیشتر از افراد نرمال می‌باشد.

 

 این آزمایش توسط سرم موجود در خون بدن سنجیده می‌شود. 8 ساعت بعد از ایجاد آسیب سلولی در افراد میزان AST موجود در سرم خونشان افزایش می‌یابد و تا 36 ساعت به حداکثر میرسد. بعد از گذشت چند روز با ترمیم سلول های آسیب دیده میزان این آنزیم هم به حد نرمال خود میرسد. اما اگر بیماری مزمن باشد میزان این آنزیم همیشه در حال افزایش خواهد بود.