هماتولوژی

آزمایشگاه هماتولوژی رازین

آزمایشگاه هماتولوژی بالینی رازین، آزمایشات ابتدایی و پیشرفته مختلف مرتبط با هماتولوژی روی خون کامل، سرم، ادرار، مایعات مغزی نخاعی و سایر مایعات بدن را انجام می دهد.

 آزمایش های روتین هماتولوژی:

در تست روتین هماتولوژی مجموعه ای از آزمایشات شامل CBC، CBC Diff، مورفولوژی اسمیر و رنگ آمیزی مغز استخوان(برای مشاهده سلول های خون) انجام میشود. این آزمایشات به تشخیص کم خونی، بعضی از انواع سرطان خون، بیماری های التهابی و خونریزی ها و لخته شدن های خاص کمک میکنند. همچنین ممکن است برای کنترل اختلال خونریزی شدید و عفونت نیز انجام شوند.

تست روتین انعقاد (PT و PTT)

تست روتین انعقاد برای بررسی اختلالات خونریزی و لخته شدن انجام میشود. پزشکان می‌توانند به کمک این آزمایش روی نتایج درمان های ضد انعقاد (ضد لخته شدن) نظارت داشته باشند.

آنالیز ادرار، آنالیز مایعات بدن و شمارش سلولی

ما در آزمایشگاه خود، آزمایش های متنوعی را از جمله آزمایش ادرار، آزمایش بارداری، خون مخفی و شمارش سلولی انجام می دهیم.همچنین در این آزمایشگاه امکان انجام تست WBC Diff روی مایعات مغزی نخاعی، پلور و شکمی وجود دارد.